Các loại phim cách nhiệt ô tô: Bảng giá 2023

 

BẢNG GIÁ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ 4 CHỖ FULL XE

GÓI TIÊU CHUẨN
       
CHỈ CÒN 
1.500.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶2.20̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

GÓI CAO CẤP
       
CHỈ CÒN 
2.500.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶3.40̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

GÓI ĐẶC BIỆT
       
CHỈ CÒN 
4.500.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶6.70̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

 

 

BẢNG GIÁ DÁN PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ 7 CHỖ FULL XE

GÓI TIÊU CHUẨN
       
CHỈ CÒN 
1.800.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶2.50̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

GÓI CAO CẤP
       
CHỈ CÒN 
3.500.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶4.90̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

GÓI ĐẶC BIỆT
       
CHỈ CÒN 
6.000.000 đ full xe

G̶̶i̶̶á̶ ̶g̶̶ố̶̶c̶ ̶8.20̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶Đ̶

>> Khuyến mãi áp dụng duy nhất cho 100 khách hàng đầu tiên. Liên hệ ngay để nhận ưu đãi sớm nhất.